• ander
  • smargas
  • cafe
  • badhuset
  • matmarknad
  • cupcakes
  • tulpan
  • krukmakeri hemjord
  • museet

Öppettider 2017 än mer tillgängligt

Med stor glädje kan vi i centrumföreningen även detta år presentera ännu tillgängligare öppettider för Kristinehamns centrum.

Arbetet med att fram öppettider gör vi tillsammans med våra medlemmar där vi tillsammans tittar på bl.a. evenemang som är inplanerade i Kristinehamn, hur har försäljningen sett ut föregående år, hur ser besökarantalet ut jämfört med föregående år, hur har andra närbelägna städer öppet/stängt? Alla faktorer ska sedan vägas in i de möjligheter våra företag har att ha öppet. Hur kan vi bli tillgängligare?

Du känner väl till att centrumföreningen finansieras med hjälp av medlemsavgifter och kommunalt verksamhetsbidrag? En förutsättning för att vi tillsammans i samverkan kan skapa ett än mer levande och trevligare centrum.

 

Öppettider 2017 hittar du genom att klicka här

 KCC

 Knapp konstmuseet

 Knapp turist

 Knapp sannabadet