• badhuset
  • cupcakes
  • tulpan
  • ander
  • smargas
  • museet
  • cafe
  • matmarknad
  • krukmakeri hemjord

Centrumöppettiderna 2016 utökas

För att bibehålla ett mer levande och trevligare centrum måste vi anpassa oss till våra invånare och besökares levnads- och konsumtionsmönster och att arbeta aktivt med utmaningar från grannstäder och e-handel.
 
Här är 2016 års utökade centrum-öppettider.
 
Vi hoppas att detta ska bidra till att du i ännu större utsträckning väljer Kristinehamn!
 
Om du har några frågor vänligen kontakta vår centrumledare eller styrelse. Du hittar deras uppgifter här
 

öppettider4

 KCC

 Knapp konstmuseet

 Knapp turist

 Knapp sannabadet