• museet
 • cafe
 • cupcakes
 • ander
 • krukmakeri hemjord
 • matmarknad
 • tulpan
 • smargas
 • badhuset

Mycket verkstad i centrumprojektet

Delmål 18 - Ett trevligare och mer levande centrum

Ett projekt i samverkan mellan Kristinehamns kommun och Omtänksamma Kristinehamn.

Åtgärder på kort sikt

 • Trädäcksinbyggnad av betongkaj runt Svinvallen (Etapp 1 pågår)
 • Arkitekttävling Europan (pågår)
 • Utemiljö runt Nedre Station (klar)
 • Förstudie historiska installationer (pågår)
 • Röjning av sly, träd och buskar längs älven (delvis klart)
 • Städning och uppsnyggning av skyltar, lampor, stolpar mm (delvis klart)
 • Mer verksamheter i Wahlundsgården och Vågen (pågår)
 • Förstudie turbåt (klar)
 • Uteserveringspolicy (pågår)
 • Konst och andra utställningar i eventuellt tomma skyltfönster (pågår)
 • Torgråd (pågår)
 • Ambitionshöjning av evenemang (pågår)
 • Norra Kungsgatan (klar), utvärdering sker under senhösten
 • Siktgator från E18 (2014)
 • Bakluckeloppis (klart/pågår, sommaruppehåll)
 • Trygghetsåtgärder bakom rådhuset (klart)
 • Uppsnyggning av Södra Torget (pågår)
 • Muddring av älven (2014)
 • Gatupratarpolicy (pågår)

utdrag av åtgärder på lång sikt (5+ år om inget annat anges)

 • Iordningställande av Svinvallen som allaktivitetsområde i enlighet med förslag från arkitekttävlingen Europan (start 2016)
 • Åtgärder på Norra och Södra Torget (2016)
 • Vintergatans torg
 • Trafikomläggning och ombyggnad av gator
 • Kontinuerlig utveckling av gamla stan (Svinvalllen, Hamngatan, Vågen, Torgen, Trädgårdsgatan, Kv. Tellus/Venus
 • Trafikplan och parkeringspolicy (påbörjande senast 2015)

Sammanfattning av fysiska åtgärder

 • Koppling mellan centrum och Broängen
 • Svinvallen som aktivitetsområde
 • Mer liv och aktivitet i kulturkvarteret Vågen
 • Kungsgatan som kommersiellt centrum
 • Förbättrat "Vintergatans torg"
 • Utveckla "Gamla stan"
 • "Älvstråket"/"Blå tråden"
 • Utökning av kommersiella centrumet längs Kungsgatan
 • Förbättrad utemiljö vid Nedre Station
 • Förtsatt utveckling av Broängens handelsområde

IMG 28101

IMG 25121

 

 

 KCC

 Knapp konstmuseet

 Knapp turist

 Knapp sannabadet