• cafe
  • museet
  • badhuset
  • smargas
  • tulpan
  • cupcakes
  • krukmakeri hemjord
  • ander
  • matmarknad

Inför Norra Kungsgatan "ombyggnation"

Under v. 21, med start måndag 20 maj och fram till fredag 24 maj, kommer Kungsgatan mellan Norra Torget och Norra Staketgatan vara avstängd mellan 07:00 – 16:00 p.g.a ombyggnad.
 
Den 30 maj inviger tekniska nämndens ordförande och vice ordförande uteserveringarna kl 18:00.

 KCC

 Knapp konstmuseet

 Knapp turist

 Knapp sannabadet