• badhuset
 • matmarknad
 • krukmakeri hemjord
 • smargas
 • cafe
 • ander
 • museet
 • cupcakes
 • tulpan

Trivsel

 Omtänksamma Kristinehamn ska:

 • Arbetar för ett renare, snyggare och tryggare centrum. Gemensamma projekt med Kristinehamns kommun som ex. ”Snygga-till-i-centrum-gruppen”, ett samarbete mellan arbetsmarknadsenheten, tekniska förvaltningen och oss. Åtgärdslistan är ett annat projekt som är ett samarbete mellan Närsam AB Centrumfastighetsägare, Stadmiljökommitén och Centrumgruppen.

 • Genom olika attitydundersökningar få en bild av hur centrum upplevs bland de som rör sig i centrum, såväl näringsidkare som boende och besökare.

 • Föra en aktiv dialog med fastighetsägare och kommun så att skötsel av detaljer och underhåll av stadens väggar och golv förbättras ytterligare.

 • Stadsvandring genomförs varje år med Centrumgruppen, fastighetsägare, näringsidkare för att tillse att kvaliteten upprätthålls.

 • Utveckla stadens kvaliteter i samråd med kommunen och fastighetsägarna samt övriga gällande torghandel, uteserveringar, gatuskyltar, mobil scen etc.

 • Ta fram förslag och samordna finansiering av gemensamma investeringar för stadens attraktivitet såsom vinter- och julbelysning.

 • Fortsätta marknadsföra den presentkortslösning för Kristinehamn.

 • Vidareutveckla/ta fram nya aktiviteter och event som ger ett mervärde till medlemmarna och gldäje för Kristinehamns besökare och invånare.. Exempel på detta är CupCakeKalas, Matmarknad i kulturkvarteret Vågen och Julstämning i Kristinehamn.

fIKA OCH MYSSTUND Upplevelse
Trivsel

 KCC

 Knapp konstmuseet

 Knapp turist

 Knapp sannabadet