• badhuset
  • tulpan
  • smargas
  • krukmakeri hemjord
  • matmarknad
  • museet
  • cupcakes
  • cafe
  • ander

Vår Vision

Omtänksamma Kristinehamn finns för sina medlemmar och arbetar för att Kristinehamn centrum ska fortsätta att utvecklas.

Under våren 2012 startade ett gemensamt projekt med kommunen med att utveckla Kristinehamn till ett mer levande och trevligare centrum. Projektets syfte var att ta fram en handlingsplan på både kort, medellång och lång sikt. Flera åtgärder har redan påbörjats och avslutats. Sedan i januari 2014 har en centrumgrupp bildats och som en direkt effekt av det projekt som nämns ovan. Sedan våren 2015 har kommunfullmäktige beslutat att Centrumgruppen ska vara en förvaltningsövergripande arbetsgrupp, inkl Omtänksamma Kristinehamn och polisen och att ansökan om kvalitetsmärkningen Quality Mark ska arbetas fram och ansökan om Årets stadskärna senast 2019.

Den 1 januari, 2016 går Omtänksamma Kristinehamn över till ideell förening, helt fristående från tidigare organisation inom Näringslivssamverkan Ekonomisk förening. Omtänksamma Kristinehamn kommer då även att vara remissinstans för alla kommunens centrumfrågor.

 

 

- Kristinehamns centrum upplevs som den historiska och levande småstaden med närhet till allt med service och kvalitet i fokus.

 

 KCC

 Knapp konstmuseet

 Knapp turist

 Knapp sannabadet