• ander
 • smargas
 • tulpan
 • krukmakeri hemjord
 • matmarknad
 • cafe
 • badhuset
 • museet
 • cupcakes

Visioner och tankar

 • Utveckla centrum till en unik kvalitetsprodukt, en ren, snygg och trygg stadskärna. Vi vill stärka stadens kvaliteter tillsammans med kommunen och berörda parter.

 • Genom unika och originella nyetableringar, skapa en intressantare centrum för exempelvis shopping.

 • Stötta införande av kollektivtrafiken att passera centrum till och från resecentrum.

  fontän1

 • Ett centrum med välmående butiker, såväl unika koncept som de traditionella kedjeföretagen.

 • Spännande mat- och fikakoncept fortsätter att utvecklas och tillföra nya värden och upplevelser i centrum.

 • Ett centrum med en levande torghandel med fokus på lokalproducerat och närodlat. Ett steg mot denna vision är våra lokala matmarknad (etabl. 2014)

 • Utveckla centrum med Svinvallen och Broängsområdet med gästhamnen i riktning på Sannakajen och Vålösundet.

 • Samverka med kultur- och musikliv för ett mer levande centrum.

 • Att samverka med kulturförvaltning, föreningar m.fl. för att synliggöra Kristinehamns historia i det offentliga rummet, lättillgängligt för alla.

 KCC

 Knapp konstmuseet

 Knapp turist

 Knapp sannabadet