• smargas
  • cupcakes
  • ander
  • matmarknad
  • cafe
  • tulpan
  • museet
  • krukmakeri hemjord
  • badhuset
Sandra

Sandra

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
måndag, 01 september 2014 13:59

Presentkortsautomen fungerar igen

måndag, 01 september 2014 13:14

Problem med Presentkortsautomaten

vi har anmält felet och arbetar på att få igång den så fort som möjligt.
Tack för visad förståelse.

 

måndag, 25 augusti 2014 11:01

Snygga-till-i-centrum så här långt

Utdrag ur Centrumgruppens minnesanteckningar från torsdagen den 21 augusti gällande Snygga-till-i-centrum-gruppen

Alla är mycket nöjda med utfört arbete och utförarna trivs med deras arbetsuppgifter och får mycket positiv respons från allmänheten (ett och annat negativt förekommer). Gällande Musmagasinet och det klientel som uppehåller sig där vissa tider på dygnet, har vi beslutat att städa upp i det området när det är folktomt. Man har hittat en del stöldgods i musmagasinet bl.a. i framtiden ska all denna observation rapporteras till polisen och även omhändertagande av eventuella ”fynd”.

Åtgärdslistan från 8 maj har betats av bit för bit och det syns tydligt i stan att det är rent och fräscht. Utöver arbetsgruppens insatser har följande genomförts.
• NN har poängterat för vissa privata fastighetsägare och näringsidkare att deras mark eller område är i behov av underhåll. Åtgärd har gjorts längs med Västerlånggatan (parkeringssidan) av samfälligheten KCC/Broängskyrkan, Wafab bil, Västerlånggatan mellan Wafab bil och Tapiren. Fastighetsförvaltnings mark Albinvägen mitt emot Unos Glas, ”Raggartorget” där även tekniska förvaltningen tagit bort de blomlådor som stod längs med staketet. NN kommer även ta kontakt med COOP med anledning av deras mark mellan COOP Forum och Tapiren.

• 11 stycken parkbänkar har renoverats eller nytts ut
• Alla broar utom en har blivit ommålade. Den sista åtgärdas så fort vädret tillåter.
• Flertalet (ca 8st) papperskorgar på Kungsgatan har blivit utbytta mot nya

Vad som återstår från åtgärdslistan är
• Rengöring av skyltar
• Räta upp sneda lyktstolpar/skyltar
Detta kommer att starta så fort som möjligt men tidigast 1 september. Att det inte blivit gjorts tidigare be

I morse hade vi tillsammans med Tekniska förvaltningen, Arbetsmarknadsenheten och Krivi ett första utvärderingsmöte gällande "Snygga till i centrum" projektet. Vi kunde alla konstatera att alla inblandade är mycket positiva och hade vidare diskussioner hur vi kan skapa än ännu renare stad. T.ex. behöver vi kontakta flera privata fastighetsägare för att de ska ta ansvar för sin renhållning, ogräs och annat underhåll.

Inom kort kommer man att påbörja rengörning av skyltar, papperskorgar m.m.

Vi hoppas att ni som rör er i centrum har sett förbättringen sedan starten för tre veckor sedan.

måndag, 09 juni 2014 15:32

Bike- och skatemöte i Kristinehamn

Kristinehamn den 8 juni, 2014

PRESSMEDDELANDE

Stor uppslutning på Bike- och skatemöte i Kristinehamn i lördags.

I samband med Båten i centrum passade eldsjälarna inom skate/bike i Kristinehamn, Gurra Andersson, Linus Pettersson, Mikael Lundberg Kristinehamns kommun, Fritidsförvaltningen, Johan Stenson och Hanna Åsander, Planeringsavdelning och Susanne Forsberg centrumutvecklare, Näringslivssamverkan på att samla alla intresserade av detta specifika område på Svinvallen. Syftet med mötet var att informera om vad som händer med området och hur de själva kan vara med och påverka. Sist men inte minst vad kan vi tillsammans göra för insatser med den befintliga parken under tiden som det verkligen händer något.

Uppslutningen var stor med föräldrar och ungdomar från 7 årsåldern och uppåt. Gurra och Linus inledde mötet med att berätta vad som har hänt innan dagens träff. Allt från Gurras och Linus föräldrars engagemang som ledde till bildandet av CSF (Christinehamn Skateförening) till det att Linus och Gurra själva försöker hålla frågan vid liv för att få till en Actionpark. De berättade också vad som hänt de senaste veckorna med möte med Mikael, Susanne och Johan. Därefter tog Johan vid och informerade om det dialogmöte som hölls för ca 2 års sedan där det framgick att Svinvallen-området ska vara en allmän plats. Johan berättade vidare om arkitekttävling och visade även förslag på hur man tänkt med området. (se bild). Hanna informerade om att man planerar ett möte senare i höst där hon poängterade vikten av att denna målgrupp kommer då det är viktigt att få in just de ungas synpunkter och idéer.

Flera ställde frågor och kom med konkreta förslag på man tillsammans kan göra i området innan 2016 då man beräknar att de större åtgärderna startar. Susanne förklarade turordningen den demokratiska processen har som t.ex. planarbete, detaljplaner och kostnadskalkyler, alltså ett så bra underlag som möjligt för politiken att ta beslut kring. Innan mötet avslutades togs det beslut om att ta bort de ramper som är i extremt dåligt skick, flera är direkt farliga. Inom fyra veckor så ska man kunna ha ett förslag på både ritning och kostnadskalkyl för en miniramp med hög kvalitet som alltså står sig för en lång tid framöver. Viktigt är att minirampen kan flyttas till annan plats när man börjar arbeta med området. Finansiering av rampen återstår men med många bäckar små så tror man att man ska kunna ro detta i hamn med hjälp av sponsring.

Mötet avslutades efter cirka en timme och som alla andra möten så tog småmötena vid och flera stannade kvar och pratade och kom med ytterligare förslag och erbjudanden som t.ex. att vara delaktig i bl.a. CSF som idag är en vilande förening.

Vid frågor eller ytterligare kommentarer, vänligen kontakta

Susanne Forsberg, Centrumutvecklare 0550-85867 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

I samarbete med Kom i jobb-projektet inom arbetsmarknadsenheten, Centrumgruppen med representanter från Kristinehamns kommun och Omtänksamma Kristinehamn gick idag startskottet för den grupp som kommer att jobba med att snygga till i centrum. Allt från skräpplockning, rengöring av skyltar, borttagning av klistermärken till att räta upp stolpar.

Arbetet är uppdelat i två områden. Område 1 som har högsta prioritet är avgränsat till innanför Staketgatorna, Kvarteret Vågen, Svinvallen och området mot Broängsområdet och Gästhamnen. I område 2 ingår bl.a. Södra Ringvägen. Utvärdering av arbetet sker kontinuerligt för att kunna avgöra om gruppen har fått de rätta förutsättningarna för att genomföra ett så bra jobb som möjligt och också för att lyfta gruppen när arbetet är väl genomfört. Adrian Lundberg från Tekniska Förvaltningen är gruppens handledare i startskedet.

Ni känner igen ”Snygga-till-i-centrum-gruppen” på deras västar. På ryggen står texten – För ett mer levande och trevligare centrum. På bröstet finner man logga från både Kristinehamns kommun och Omtänksamma Kristinehamn. Detta är en viktig signal för att visa att vi gör denna insats i samverkan. Snygga-till-i-centrum-gruppen består utav CarolaKällback, Marcus Johansson, Jaques Ndize och Damir Kovacevic. De blir våra ögon och öron på stan genom de möten de kommer att få med invånare och besökare till vår stad. De kommer också att se saker som behöver åtgärdas som vi inte ser.

Vi har arbetet en tid på att få till detta projekt och nu är vi här. Alla har varit otroligt positiva till detta initiativ och gjort sitt allra bästa för att detta skulle kunna ske så fort som möjligt. Det bästa är de fyra som arbetar i själva gruppen känner sig taggade inför sina nya roller och arbetsuppgifter.

Snygga till centrum
Från vänster: Maria-Therese Nordström (Handledare),
Damir Kovacevic, CarolaKällback, Marcus Johansson,
Jaques Ndize och Adrian Lundberg (Tekniska förvaltningen). Foto:Stefan Lövgren

Vi vill samtidigt poängtera att felanmälan från allmänheten som vanligt görs på www.kristinehamn.se. Det är den bästa kanalen då frågan hamnar inom rätt förvaltning och åtgärdslista.

Vid eventuella frågor gällande projektet i stort vänligen kontakta Susanne Forsberg, se kontaktuppgifter nedan. Om ni har frågor gällande arbetsmarknadsenhetens projekt Kom i jobb, vänligen kontakta Veronica Andersson 0550-88313.

SNYGGA TILL I CENTRUM-GRUPPEN

I samarbete med Kom i jobb-projektet inom arbetsmarknadsenheten, Centrumgruppen med representanter från Kristinehamns kommun och Omtänksamma Kristinehamn gick idag startskottet för den grupp som kommer att jobba med att snygga till i centrum. Allt från skräpplockning, rengöring av skyltar, borttagning av klistermärken till att räta upp stolpar.

Arbetet är uppdelat i två områden. Område 1 som har högsta prioritet är avgränsat till innanför Staketgatorna, Kvarteret Vågen, Svinvallen och området mot Broängsområdet och Gästhamnen. I område 2 ingår bl.a. Södra Ringvägen. Utvärdering av arbetet sker kontinuerligt för att kunna avgöra om gruppen har fått de rätta förutsättningarna för att genomföra ett så bra jobb som möjligt och också för att lyfta gruppen när arbetet är väl genomfört. Adrian Lundberg från Tekniska Förvaltningen är gruppens handledare i startskedet.

Ni känner igen ”Snygga-till-i-centrum-gruppen” på deras västar. På ryggen står texten – För ett mer levande och trevligare centrum. På bröstet finner man logga från både Kristinehamns kommun och Omtänksamma Kristinehamn. Detta är en viktig signal för att visa att vi gör denna insats i samverkan. Snygga-till-i-centrum-gruppen består utav CarolaKällback, Marcus Johansson, Jaques Ndize och Damir Kovacevic. De blir våra ögon och öron på stan genom de möten de kommer att få med invånare och besökare till vår stad. De kommer också att se saker som behöver åtgärdas som vi inte ser.

Vi har arbetet en tid på att få till detta projekt och nu är vi här. Alla har varit otroligt positiva till detta initiativ och gjort sitt allra bästa för att detta skulle kunna ske så fort som möjligt. Det bästa är de fyra som arbetar i själva gruppen känner sig taggade inför sina nya roller och arbetsuppgifter.

Snygga till centrum
Från vänster: Maria-Therese Nordström (Handledare),
Damir Kovacevic, CarolaKällback, Marcus Johansson,
Jaques Ndize och Adrian Lundberg (Tekniska förvaltningen). Foto:Stefan Lövgren

Vi vill samtidigt poängtera att felanmälan från allmänheten som vanligt görs på www.kristinehamn.se. Det är den bästa kanalen då frågan hamnar inom rätt förvaltning och åtgärdslista.

Vid eventuella frågor gällande projektet i stort vänligen kontakta Susanne Forsberg, se kontaktuppgifter nedan. Om ni har frågor gällande arbetsmarknadsenhetens projekt Kom i jobb, vänligen kontakta Veronica Andersson 0550-88313.

Bästa hälsningar

Susanne Forsberg                                              Kalle Alexandersson
Centrumutvecklare                                              Planeringschef
Näringslivssamverkan                                         Kristinehamns kommun
0550-85867                                                                        0550-88002

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.                  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
http://www.omtänksammakristinehamn.se/               http://kristinehamn.se/
http://naringslivssamverkan.se/

 

Är du intresserad av området kring Bike/Skate-parken?

Då är du, dina föräldrar, kompisar och alla andra varmt välkomna till information- och diskussionsmöte tillsammans med Johan Stenson, Planeringsavdelningen, Mikael Lundberg, Fritidsförvaltningen, Susanne Forsberg, Centrumutvecklare, Gurra Andersson och Linus Pettersson, Eldsjälar Skate/Bike-parken.

Syftet med mötet är att alla nämnda ovan vill träffa er och förklara vad som kommer att hända, varför det händer, och varför det till synes tar lite tid innan saker och ting verkligen händer. Här är ni jätteviktiga för oss och vet ni? Vi är viktiga för er. Dels får ni veta hur allt går till innan man sätter den så kallade spaden i marken men också att ni kan vara med och påverka innan man börjar gräva. Sist men minst lika viktigt vad gör vi under tiden? Krångligt kan tyckas. Därför är vi alla övertygade om att det är viktigt att träffas.

Samma dag som vi håller mötet kommer evenemanget ”Båten i centrum” att hållas runt om och på Svinvallen-området. Läs mer här http://omtänksammakristinehamn.se/index.php/event/item/119-7-juni-baten-i-centrum : Under mötet bjuder vi på popcorn och dricka, så långt det räcker.

När:                  Lördagen den 7 juni
Mötet börjar:Kl. 13.30 och cirka en timme framåt
Plats:                Scenen vid Ölme Diversehandel. Vid dåligt väder är vi välkomna upp på 2:a våningen

Än en gång varmt välkomna!

Gurra, Johan, Linus Mikael och Susanne

PS: Om du har frågor så är du välkommen att höra av dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

I torsdagskväll på Centrumutvecklarnas vårmöte i Göteborg tillkännagavs att Kristinehamns centrumutvecklare Susanne Forsberg är en av de tre nominerade till titeln Årets Centrumutvecklare 2014. 

De nomineade har blivit rekommenderade av sina samverkanspartner och/eller andra initierade personer i branchen. De har styrkt sin nominering genom att visa på väl dokumenterade och ryktbara insatser för denna yrkeskår och stadsutveckling och köpcentrumutveckling i stort. De har på olika sätt bidragat till att utveckla vår yrkesroll genom ett nytänkande innovativt arbete som dessutom givit os inspiration och ny erfarenhet.

Nomineringen skall motiveras genom någon form av dokumentation/intyg av en eller flera avslutade och mätbara prestationer under utmärkelseårets gång. Ex:

• bevis på goda ledarskapsegenskaper
• bevis på engagemang och entusiasm
• samordnings och samverkansförmåga
• applicerade framgångsfaktorer i utvecklingsarbetet
• visionär och målinriktad
• social kompetens – personlighet
• bevis på unik prestation som är värd att premieras • Statistik, positiva resultat, rekord
• utvecklingsprojekt
• nytänk, innovation
 
De nominerade förutom Susanne Forsberg är Magnus Thomson - Tibro och Maria Dahlbom - Karlstad. Vinnaren kommer att utses på Svenska Stadskärnors Årskonferens den 21 maj i Västerås
 
För mer information kontakta:
Susanne Forsberg
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tel 070-3001373
 

I torsdagskväll på Centrumutvecklarnas vårmöte i Göteborg tillkännagavs att Kristinehamns centrumutvecklare Susanne Forsberg är en av de tre nominerade till titeln Årets Centrumutvecklare 2014. 

De nominerade har blivit rekommenderade av sina samverkanspartners och/eller andra initierade personer i branschen. De har styrkt sin nominering genom att visa på väl dokumenterade och ryktbara insatser för denna yrkeskår och för stadsutveckling och köpcentrumutveckling i stort. Den nominerade har på olika sätt bidragit till att utveckla yrkesrollen genom nytänkande och innovativt arbete som dessutom givit andra inspiration och ny erfarenhet.

Nomineringen skall motiveras genom någon form av dokumentation/intyg av en eller flera avslutade och mätbara prestationer under utmärkelseårets gång. Ex:

• bevis på goda ledarskapsegenskaper
• bevis på engagemang och entusiasm
• samordnings och samverkansförmåga
• applicerade framgångsfaktorer i utvecklingsarbetet
• visionär och målinriktad
• social kompetens – personlighet
• bevis på unik prestation som är värd att premieras • Statistik, positiva resultat, rekord
• utvecklingsprojekt
• nytänk, innovation
 
De nominerade förutom Susanne Forsberg är Magnus Thomson - Tibro och Maria Dahlbom - Karlstad. Vinnaren kommer att utses på Svenska Stadskärnors Årskonferens den 21 maj i Västerås
Sida 5 av 6

 KCC

 Knapp konstmuseet

 Knapp turist

 Knapp sannabadet